Публикация

НЗОК: Плащанията са в рамките на закона


Към 31 юли т.г. средствата за здравноосигурителни плащания и за лекарства за домашно лечение са в рамките на предвидените в Закона за бюджета на касата, съобщи НЗОК.

Приходите, заложени в закона  за 2009 година, са в размер на 2 473 млн. лева. Към 31 юли т. г. касата разполага с 1 148 млн. лева, което представлява 46,4 на сто от предвидената сума от приходи.
Общият размер на разходите за здравноосигурителни плащания и лекарства за домашно лечение на здравноосигурените граждани, заложени в Закона за бюджета на НЗОК за 2009 година, е 2 071 млн. лева.

 Към 31 юли т.г. са изразходвани 1 039 млн. лева за заплащане на медицински дейности за здравноосигурените, което означава, че за 7-те месеца на годината са изразходвани 50,2 на сто от бюджета на касата.

За оставащите 5 месеца  на годината НЗОК разполага с 1 032 млн. лева, в т.ч. - 240 млн. лева оперативен резерв.

Както всяка година досега, средствата от резерва ще могат да бъдат освободени през четвъртото тримесечие с решение на УС на НЗОК и на Министерството на финансите, и ще бъдат използвани за здравноосигурителни плащания в болничната медицинска помощ, както и за лекарства за домашно лечение, медицински издeлия и диетични храни за специални медицински цели.

Коментари