Публикация

Профилактика за жени в неравностойно положение


Мобилен медицински екип извършва безплатни гинекологични прегледи за жени в неравностойно положение в Бургаска област. Кампанията се провежда в рамките на европейската програма ”Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства”. Прегледите, които започнаха на 17 август, ще продължат до 31 декември.

Интервю с бившия министър на здравеопазването д-р Матей Матeев, управител на медицинския център „Рола”, който работи по проекта.

Д-р Матеев, какви групи от пациентки ще са обхванати в кампанията?

Съгласно европейската програма основно се преглеждат социално слаби и здравно неосигурени жени. В периода, в който рязко намалява броят на здравноосигурените жени вследствие на намаляването на работните места, мисията на кабинета е от огромно значение. Работим ръка за ръка с местната власт, която ни подава данните. Не отказваме и прегледи на жени, които сами са се насочили и желаят да бъдат обслужени по време на програмата. В края на месеца предоставяме в Районния център по здравеопазване в Бургас данните за извършените  профилактични гинекологични прегледи, а в края на календарната година ще представим анализ за здравословното състояние на целевата  група.

Какви изследвания се извършват при профилактичните прегледи?

Особено важни за нас са цитологичното, отоскопското и ултразвуковото изследване. В мобилния кабинет има възможности за телемедицина и ние ще изпращаме ехографския образ в АГ болница „Шейново”, когато сме затруднени при поставяне на диагнозата. При жените, които имат индикации, ще се извършват допълнителни изследвания. Сключили сме договор за стратегическо партньорство с болница „Шейново”, към която ще насочваме всички жени, при които е установена нужда от болнично лечение.

Кои населени места ще посети мобилният кабинет?

Нашата дейност започна от град Поморие. Благодарни сме на господин Петър Златарски, кмет на община Поморие, и на госпожа Фотева, ръководител на дирекция „Социално подпомагане”, които ни помагат при организирането на потока от пациентки. Следващата дестинация е община Руен, Средец. В процес на разговори сме с кметовете на други общини в Бургаския регион.

Кое е най-важното в здравната политика по отношение на социално слабите групи пациентки?

Основен елемент в работата на всяко министерство на здравеопазването е профилактиката. Съгласно европейската програма ”Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства” министерството е закупило мобилни кабинети, които са разпределени в различни регионални центрове. Осигурени са средства за експлоатирането на всяка една от тези структури.

Какво трябва да се предприеме в дългосрочен план за пациентите в неравностойно положение? Имате ли амбиция проектът да бъде продължен?

Да, имаме желанието и ще направим предложение до Министерството на здравеопазването и до РЦЗ – Бургас, този мобилен кабинет да остане в региона и през следващата година. Да разширим обхвата на профилактичната ни дейност. Ще изкажа лично мнение: в един регион като Бургаския, където има недостиг от медицински кадри и качествено медицинско обслужване, чрез такава мобилна група, концентрираща АГ, педиатрия, вътрешни болести и др., ще може да се осигури достъпът на населението от най-отдалечените места до качествена здравна услуга.
Използвайки опита си от работата в МЗ, считам, че населението в Бургаска област, респективно от Югозападния район на България, се нуждае от такава медицинска услуга. Достигнал съм до този извод, изхождайки от Здравната карта на България, която показва, че качественото здравеопазване  е съсредоточено само в някои големи градове.
Аз, като управител на медицински център „Рола”, съм готов да сътруднича за  медийното осветляване на проекта и също така да представя проектите, които ще се реализират на малко по-късен етап.

" }-->

Коментари