Публикация

Гастрофорум Варна 2015 Новости - ПРОГРАМА

В рамките на научното събитие ще бъдат представени съвременни методи в превенцията, диагностиката и лечението на най-често срещаните заболявания на гастроинтестиналния тракт, черния дроб и панкреаса


Гастрофорум Варна 2015 Новости

Програма

5 ноември 2015 г., четвъртък

17:00-17:30 Официално откриване

17:30 – 19:10 ч – І сесия (Хранопровод)

Председатели: Проф. Искрен Коцев и доц. Мария Атанасова

-17:30-17:50 ГЕРБ – диагноза и лечение

-17:50-18:10 Баретов хранопровод - кого да проследяваме и кога да лекуваме?

-18:10-18:30 Ахалазия: диагноза и лечение

-18:30-18:50 Хранопроводни увреждания, причинени от инфекции, лекарства и травми

-18:50-19:10 Еозинофилният езофагит като „хранопроваодна астма“

19:30-20:30 ч Клиничен симпозиум

20:30 – 23:00 – Вечеря „Добре дошли“

6 ноември 2015 г., петък

8:30-10:00 – ІІ сесия (Стомах)

Председатели: Доц. Мария Атанасова и доц. Миглена Стамболийска

-8:30-8:45 Съвременно лечение на инфекцията с Helicobacter pylori

-8:45-9:00 ИПП – факти срещу фикция

-9:00-9:15 Обратими ли са стомашната атрофия и интестиналната метаплазия?

-9:15-9:30 Канцерогенеза при стомашния карцином

-9:30-9:45 Кървене от горния ГИТ – съвременен подход и лечение

-9:45-10:00 Хирургично лечение при хиатална херния

10:00-10:30 – Кафе пауза

10:30 -12:30 – ІІІ сесия (Тънко и дебело черво)

Председатели: Проф. Искрен Коцев и д-р Милко Мирчев, д.м.

-10:30-10:50 Възможна ли е профилактиката на колоректалния карцином?

-10:50-11:05 Антитромботици и ендоскопия

-11:05-11:20 Дивертикулоза и дивертикулит

-11:20-11:35 РЕТ-СТ в гастроинтестиналната онкология

-11:35-11:50 Анална фисура – клиничен подход и лечение 11:50:12:10 Генетичен скрийнинг при КРК

-12:10-12:30 Фекална микробиотична трансплантация – кога и как?

12:30-14:00 – Обяд

14:00- 15:40 – ІV сесия (Тънко и дебело черво)

Председатели: Доц. Мария Атанасова и доц. Антония Атанасова

-14:00-14:20 Биологично лечение при IBD

-14:20-14:40 Язвен колит и бременност

-14:40-14:55 Достатъчна ли е БГД при лечението на глутеновата ентеропатия?

-14:55-15:10 Причияват ли рак лекарствата, използвани при IBD?

-15:10-15:25 Абнормни чернодробни проби при IBD

-15:25-15:40 Кървене от средния ГИТ

15:40-16:10 – Кафе пауза

16:10 – 18:45 – V сесия (Хепатология)

Председатели: Проф. Искрен Коцев и д-р Ирина Иванова, д.м.

-16:10-16:30 НАМЧБ – съвременно лечение

-16:30-16:50 Резултати от клинично изпитване ML25670 - локално многоцентрово обсервационно проучване на предикторите на ранния отговор и трайния вирусологичен отговор при пациенти с хроничен вирусен хепатит С, получаващи терапия с пегилиран интерферон алфа-2а и рибавирин

-16:50-17:10 Хепатит А

-17:10-17:30 Хепатит В

-17:30-17:50 Хепатит С

-17:50-18:05 Хепатит D

-18:05-18:25 Хепатит Е

-18:25-18:45– Други вирусни хепатити (non A-E)

19:30:20:30 – Клиничен симпозиум

20:30 – 23:30 – Официална вечеря

7 ноември 2014 г., събота

8:30 – 10:15 – VІ сесия (Хепатология)

Председатели: Доц. Ивайло Въжаров, д-р Диана Ганчева, д.м.

-8:30-8:45 Автоимунен хепатит и ПСХ – новости

-8:45-9:00 ПБЦ – съвременно лечение

-9:00-9:20Резултати от клинично изпитване ML25626 - многоцентрово, проспективно, обсервационно, неинтервенционално проучване, изследващо предикторите на отговора при пациенти с HBeAg положителен или HBeAg отрицателен хроничен вирусен хепатит B, получаващи терапия с пегилиран интерферон алфа-2а

-9:20-9:35ПХГ

-9:35-9:50 Етиологично лечение при вирусно обусловена цироза

-9:50-10:05 Профилактика на кървящите хранопроводни варици при портална хипертония

-10:05-10:15 Хемохроматоза

-10:15-10:25 ЕRCP или MRCP? MRI в гастроентерологията

10:25 – 10:55 - Кафе пауза

10:50 – 12:30 – VІІ сесия (Абдоминална ехография+Панкреас)

Председатели: Проф. Искрен Коцев и доц. Мария Атанасова

-10:55-11:15 Открива ли интраоперативната ехография допълнителни чернодробни лезии?

-11:15-11:35 Етиология и рискови фактори при хепатоцелуларен карцином

-11:35-11:55 КУУЗ при панкреас и слезка

-11:55-12:15 Интестинална исхемия

-12:15-12:35 Неинвазивна оценка на чернодробната фиброза

-12:35-12:55 Хроничен панкреатит

-12:55-13:15 Възможна ли е ранната диагноза на панкреасния карцином?

-13:15 Закриване

13:15 - 14:15 – Обяд

8 ноември 2014 г., неделя

По желание, всеки желаещ може да остане в хотела срещу доопълнително заплащане до 8 ноември на обяд и да се възползва от всички възможности.

" }-->

Коментари