Публикация

Публикувана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за специализациите

.


От 27 октомври 2015 г. влиза в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. 

С пълния текст можете да се запознаете в прикачения файл. 

Прикачени файлове

Наредба за изменение и допълнение ...

Коментари