Публикация

Първата обща тържествена промоция на 113 дипломанти от Медицинския колеж и Факултет „Здравни грижи“ ще проведе МУ-Плевен

За първи път в 41-годишната история на вуза ще се проведе двойно дипломиране


Утре, за първи път в своята 41-годишна история Медицински университет – Плевен ще проведе двойна промоция на общо 113 дипломанти от Медицинския колеж и най-младото звено – Факултета по здравни грижи. Желанието на Ръководството е постепенно да се обединят всички промоции на дипломанти от отделните структурни звена на висшето училище в един общ празник на цялата академична общност – за всички абсолвенти, за техните преподаватели, близки и родители. Това е продиктувано от нарастващия брой български и чуждестранни студенти в МУ-Плевен и разрастването на висшето училище с още един, четвърти факултет – Факултета по фармация, чийто учебен корпус е вече издигнат, а обучението на бъдещите магистър-фармацевти ще стартира от следващата учебна година. На 28 октомври от 11.00 ч в зала „Магнум“ професионалната си клетва ще положат общо 48 професионални бакалаври от специалностите „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“ и „Социални дейности“, заедно с 65 бакалаври от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Средният успех на Випуск 2015 на Медицинския колеж е Много добър 5,23 с 21 отличници, от които 8 рентгенови лаборанти, 8 социални работници и 5 медицински лаборанти. Средният успех на дипломантите от специалност „Акушерка“ е Много добър 4.87, а на завършващите медицински сестри – Много добър 4.92. В специалност „Медицинска сестра“ вторият по успех дипломант е мъж – Тодор Чавдаров Курдов с успех Отличен 5.63.

Коментари