Публикация

Водещи хирурзи обсъдиха новите стратегии и технологии при лечението на колоректален рак

14 - тата национална конференция по колопроктология с международно участие се проведе в началото на октомври край Варна. Организатори на събитието са Медицински университет - Варна, УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, Българско хирургическо дружество и Съюз на учените в България.


Колопроктологията е една от най-динамично развиващите се области на съвременната хирургия заради честата патология.

Коментари