Публикация

Температура и терморегулация

сп. Обща медицина, 2015, бр. 2, стр. 60-68


Baymakova M. Temperature and thermoregulation [in Bulgarian]. General Medicine 2015; 17(2): 60-68.

 

SJR (2015): 0.100

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

27 октомври 2015

Прикачени файлове

23_Baymakova.pdf

Коментари