Публикация

Хомеопатия при деца

​Хомеопатията е метод на лечение особено подходящ за деца. Те боледуват от остри инфекции, които лесно се поддават на лечение с хомеопатични средства.


За тази цел наличието на медицински практики, обслужващи само деца от лекари педиатри, осигурява непрекъснато наблюдение на малките пациенти.Така лекарят и майката могат в правилния момент да се намесят с точното хомеопатично средство и да повлияят хода на заболяването.

Особено честите дихателни заболявания, инфекционните болести с обриви (шарките), могат да се излекуват бързо с хомеопатични лекарства, при които няма странични ефекти.

Чрез хомеопатията се лекува болното дете,а не болестта като диагноза.Това е т.нар. Индивидуална медицина. Всеки човек има своите особености още от раждането. Тук идва усилието на лекаря хомеопат да определи типа на реакция на детето и да изпише най-подходящтото хомеопатично средство.

Хомеопатията се съобразява със ситуацията, при която боледува пациентът, неговото ниво на здраве и натурата му, съответно реакция по отношение на болестта.

Хомепатът , който работи с деца, поддържа пряка връзка с родителите. Той изостря вниманието им върху всички неща от ежедневното му състояние и поведение, които са важни за процеса на лечение и даване на лекарства.

Хомеопатичните лекарства са безвредни, но с тях също не бива да се прекалява и да се приемат безразборно.Този тип лечение се стреми с едно или няколко лекарства да се обхване цялата симптоматика на болния.Натрапването на много медикаменти в една обща схеме, говори за повърхностно и незадълбочено познавне на метода.

Старият девиз „Primum non nocere” в превод „Преди всичко не вреди“, може да бъде до голяма степен удоволетворен чрез умното, внимателно и компетентно предписване на хомеопатични лекарства при малките пациенти.

Коментари