Публикация

Даниела Пантова е началник на политическия кабинет в МЗ


Даниела Пантова е новият началник на политическия кабинет в Министерството на здравеопазването.

Тя е завършила специалност „Право” в СУ „Св. Кл. Охридски”, а преди това  Френската езикова гимназия в София. От 1992 г. последователно работи в Кабинета на министъра на отбраната, в отдел „Жалби” на МО, началник на отдел „Правен”, в Управление „Гражданска защита” – МО.

 От 1999 до 2008 г. е главен юрисконсулт в „ТЕРЕМ” ЕАД. До момента практикува като адвокат.
Владее френски и руски език.

Коментари