Публикация

„МБАЛ-АСЕНОВГРАД” закупи видеосистема за гастроентерологични изследвания

Болницата в Асеновград се снабди с видеосистема за гастроентерологични изследвания и терапия от водещ в световен мащаб производител на флексибилни ендоскопи.


Апаратурата е от последно поколение и със своето високо качество на образа (HDTV), предоставя най-доброто възможно качество на изображението за ендоскопи, което дава възможност за наблюдение на капилярите, мукозната структура и др.

Видеосистемата е снабдена и със специална филтрираща светлината система за улесняване наблюдението на капилярите и други структури на повърхността на лигавицата и определянето на съмнителни области.

С нея могат да се извършват всички видове манипулации от рутинни изследвания и диагностика до извършване на най-сложни миниивазивни операции в гастроинтестиналния тракт, като това е чрез безкръвен достъп, без да се прилага „отворена” хирургия. Това от своя страна премахва риска, съпътстващ сложните хирургични операции и последващия дълъг възстановителен период. С тази апаратура е възможно да се прави архив с високо качество на изображението и визуализация на фината кръвоносна система, който да помогне за проследяване на ефекта от терапията и пост оперативните процеси.

Ендоскопите са по-малко травматични за пациента, което улеснява въвеждането им и маневрирането с тях.

Коментари