Публикация

За здраво сърце и съдове

Сърдечно- съдовите заболявания са най-честата причина за смърт и инвалидизация при възрастните индивиди в Европа. По- голяма част от факторите за развитие на сърдечно- съдово заболяване, могат да бъдат повлияни от самите нас.


Кои са рисковите фактори за сърдечно-съдовите заболявания?

 • тютюнопушене
 • артериална хипертония
 • висок „лош“ (LDL-холестерол) холестерол
 • понижен „добър“ (HDL-холестерол) холестерол
 • високи триглицериди                                                          
 • метаболитен синдром
 • захарен диабет
 • липса на достатъчна физическа активност
 • затлъстяване
 • нездравословно хранене
 • стрес и депресия

Фактите, касаещи сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) в Европа:

 • Всяка година ССЗ причиняват над 4 милиона смъртни случаи в Европа и над 1,9 милиона смъртни случаи в Европейскиясъюз (ЕС). 1
 • ССЗ причиняват 47% от всички смъртни случаи в Европа и 40% в ЕС. 1
 • ССЗ са основната причина за смърт във всички страни на Европа. 1
 • Смъртността от коронарна болест на сърцето, като цяло е по-висока в Централна и Източна Европа, отколкото в Северна, Южна и Западна Европа. 1
 • Смъртността от мозъчен инсулт е по-висока в страните от Централна и ИзточнаЕвропа, отколкото в Северна, Южна и Западна Европа. 1
 • Степента на затлъстяване е по-висока в цяла Европа и при възрастни, и при деца, въпреки че се срещат и вариации между страните. 1
 • Честотата на захарния диабет в Европа е висока, като през последните десетгодини се е увеличила с повече от 50% в много страни. 1
 • Разходите на икономиката на ЕС за ССЗ се очаква да достигнат почти € 196милиарда годишно.1
 • В България около 60% от смъртните случаи при мъжете и около 70% отсмъртните случаи при жените се причиняват от ССЗ. Тази статистика ни нарежда на едно от челните места по ССЗ в Европа.1

1 European Cardiovascular Disease Statistics 2012edition

Published by the European HeartNetwork AISBL, Brussels, Belgium, www.ehnheart.organd the European Society of Cardiology, The EuropeanHeart House,Sophia Antipolis, France, www.escardio.org

Голяма част от тези случаи са предотвратими!

Ние заедно можем да променим тази статистика!

 

Ацетизал Кардио

Ацетизал Кардио е антиагрегант и представлява нискодозирана (75 mg и 100 mg) ацетилсалицилова киселина. Ацетизал Кардио блокира синтезата на ензим, който се освобождава от тромбоцитите.Така Ацетизал Кардио повлиява кръвосъсирването, намалява усложненията на атеросклеротичните плаки, като пречи да се образуват тромби.

Нискодозираната ацетилсалицилова киселина в ежедневен приемнамалява:

 • риска от съдова смърт с 23% и повторен нефатален миокарден инфаркт с 45% 2
 • риска от коронарни събития с 23% 3
 • риска от сериозни съдови събития с 22% 3
 • риска от фатален и нефатален инсулт с 30% 4
 • риска от първи миокарден инфаркт при диабетици със 17% 5
 • риска от повторен съдов инцидент при диабетици със 16% 6

 

Ацетизал Кардио се предлага в България в удобна едномесечна и тримесечна опаковка

Европейските стандарти за превенция от сърдечно- съдови събития ПРЕПОРЪЧВАТ нискодозираната ацетилсалицилова киселинада бъде първи избор за всички пациенти с установено съдово заболяване

2 ISIS-2Collaborative Group. Lancet 1988;2:349–60. 3 AntithromboticTrialists’ (ATT) Collaboration ASA in the primary and secondary prevention ofvascular disease: collaborativemeta-analysis ofindividual participant data from randomised trials, Lancet2009; 373: 1849-1860.4 ChenZ, et al. Stroke 2000;31:1243–9.5 ETDRS Investigators. JAMA1992;268:1292–300. 6 Antiplatelet Trialists’Collaboration. BMJ 1994;308:81–106.

Коментари

Харесвам

Освен всичко друго, непренебрежимо достойнство на Ацетизал Кардио е и факта, че се произвежда във високо сертифицирания завод на Актавис в Дупница и е част от българската индустрия, осигурява приходи и за родния бюджет, както и работни места за българи.

Анна Шицова
4 ное 2015 15:01

Харесвам

Харесвам

Много е добра.