Публикация

Нови данни за нежелани реакции от Тамифлу


В Европейската агенция по лекарствата /EMEA/ са постъпили от Япония нови съобщения за нежелани невропсихиатрични реакции след употребата на Тамифлу.

Комитетът за лекарствени продукти към ЕМЕА проследява стриктно всички съобщения за нежелани лекарствени реакции, свързани с продукта, от момента на появата му на пазара в ЕС през 2003 год.  През 2007 комитетът препоръча промяна на лекарствената информация, целяща да уведоми специалистите и пациентите за съобщените нежелани невропсихиатрични реакции.

До момента Изпълнителната агенция по лекарствата не е получила информация за наблюдавани нежелани реакции при употребата на Тамифлу в България.

Коментари