Публикация

Кошмарът, моят приятел


На базата на най-новите изследвания в областта на психологията и физиологията на мозъка учените продължават да навлизат в тайните на кошмарните сънища.

Според резултатите от поредното проучване на същността и ролята на лошите сънища, те са един от начините организмът да преработи негативните емоции.  Нощните кошмари спохождат най-често живеещите под силен стрес.

 Ако по време на страшните сънища човек не се е събудил, значи мозъкът му активно е подпомогнал психиката, преработвайки отрицателните преживявания.

Учените открили, че ако човек се пробужда от нощния кошмар, то процесът на регулиране на емоциите е нарушен. Сънищата подпомагат „преработката” на всички негативни емоции, страхове, преживявания, получени в последно време.

По време на сън се активират свързаните с паметта и емоциите мозъчни области. Новата представа за страшните сънища помага на учените да разработят и по-модерни и ефективни методи за решаване на проблема с прекомерния стрес.

Сред тези методи е „проиграване” на образите, при което пациентът започва да си спомня кошмарния сън и съзнателно променя сюжета му.

" }-->

Коментари