Публикация

Високоспециализирани фетални прегледи на живо на IX Софийски симпозиум по репродуктивна медицина

Възможностите на модерната телемедицина ще бъдат демонстрирани 9-тия Софийски симпозиум по репродуктивна медицина. Във втория модул на научната програма, посветен на бременността, ще бъдат представени високоспециализирани ултразвукови прегледи чрез директна телевръзка от кабинет по фетална медицина.


Възможностите на модерната телемедицина ще бъдат демонстрирани 9-тия Софийски симпозиум по репродуктивна медицина. Във втория модул на научната програма, посветен на бременността ще бъдат представени високоспециализирани ултразвукови прегледи чрез директна телевръзка от кабинет по фетална медицина.

Прегледите ще бъдат извършени от д-р Петя Чавеева, специалист по фетална медицина към Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Първият преглед с ултразвукова диагностика ще представи спецификите при провеждане на фетална морфология при близнаци. Високоспециализираните фетални ултразвукови прегледи при многоплодна бременност имат своите особености и тяхното коректно извършване изискват сериозна подготовка и познания на провеждащия ги специалист. Вторият случай, който ще бъде представен чрез телемедицина, е преглед за фетална ехокардиография при сърдечна малформация на плода – тетралогия на Фало. Ще бъде обърнато внимание на спецификите при разпрознаването и важните маркери за проследяване при тази малформация.

Сред останалите лектори в рамките на модула, посветен на бременността, са водещи акушер-гинеколози, специалисти по фетална медицина и генетици от България и чужбина. Доц. Атанас Щерев ще разгледа правилата за проследяване на една бременност. Доц. Валентина Мазнейкова ще обърне внимание на доплеровото изследване на феталната и маточно-плацентарната циркулация при бременни с висок риск. Доц. Иванка Димова ще разгледа темата за генетичната консултация по време на бременност. Д-р Виолета Стратиева ще представи скриннгов модел за прееклампсия. Ще бъдат презентирани и възможностите за интраутеринна хемотрансфузия при хемополитична болест на плода от д-р Ибрям. Школата на британската Fetal Medicine Foundation ще бъде представена отоснователят й проф. Кипрос Николаидес, който ще изнесе лекция чрез жива връзка от Лондон, и от д-р Ранджит Аколекар, който ще запознае аудиторията с правила за проследяване на двуплодна бременност.

IX-тия Софийски симпозиум порепродуктивна медицина се организира от Института за репродуктивно здраве и Медицински комплекс „Д-р Щерев“ на 6 и 7 ноември в хотел Балкан София (бивш хотел „Шератон“). Темата на тазгодишния научен форум е „Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане.“

Пълна информация за програмата на симпозиума, за лекторите в научната програма, за таксите за правоучастие и начините на заплащане можете да получите от интернет страницата на Института по репродуктивно здраве (www.reproduktivnozdrave.org )

Коментари