Публикация

Пациент и лекар – активни играчи в отбора „диагноза и лечение“

Как да намалим диагностичните грешки


Ако не сте били наясно с разпространението и тежестта на диагностичните грешки, може би трябва да го направите сега. Институтът по медицина (IOM) публикува доклад „Подобряване диагностицирането в здравеопазването“. Докладът цитира, че повечето хора ще изпитат една или повече диагностични грешки през живота си. Той също така разкрива, че диагностичните грешки допринасят за 10% от смъртните случаи на пациенти и съставляват до 17 на сто от болничните нежелани събития.

Поставянето на правилната диагноза може да бъде труден, дори неуловим процес, защото не винаги може да бъде лесно поставена чрез физикални прегледи или тестове. В доклада на МОМ са включени редица препоръки за клиницисти с цел подобряване на диагностиката. В него се подчерта важността на сътрудничеството между пациента, семейството му и техните лекари.

Като пациент, вие сте в партньорство с Вашия лекар. За да бъдете ефективен играч в отбора, трябва да бъдете и активен участник в грижата за самия себе си, а не просто пасивен получател. Ако не се чувствате достатъчно добре, за да бъдете проактивни и да си сътрудничите с Вашия лекар, помолете любим човек да помага.

                                     Съвети за „отборна игра без фалове“:


               1. Дневник за симптоми - преди да посетите Вашия лекар, създайте си дневник за симптоми, в който сте документирали отговорите на следните въпроси: Какви са симптомите; Зона или зони на усещането им; Става ли по-зле след упражнение или хранене; По кое време на деня се появяват или влошават; Има ли физическо събитие или ново лекарство, с което може да се свърже появата им; Придружени ли са с болка и каква е силата й от 1 до 10. Това ще помогне както на лекаря, така и на вас да не пропуснете някоя подробност.

               2. Документирайте отговорите и друга информация, която лекарят ви дава.

               3. Ако е поставена нова диагноза, питайте го какво означава това, има ли други възможни диагнози, какво го е насочило точно към тази диагноза, план за лечение.

               4. Бъдете честен с лекаря ви относно вредни и нездравословни привички, защото това ще му помогне за поставяне на правилната диагноза.

Ако подозирате, че диагнозата ви е погрешна, обсъдете с вашия лекар защо смятате така. Помолете за повторни клинични изследвания. Ако са еднакви, може да ги дадете за разчитане на друг клиницист. Помолете лекарят да погледне реалните тестове, а не докладите, които са ви дали от образната диагностика или др. Не се притеснявайте да поискате второ мнение. Това е ваше право и медицинските специалисти не трябва да се обиждат.

Ако лечението не подобрява състоянието ви, обсъдете го с вашия лекар. Възможно е да има алтернативно лечение, което може да се окаже по-подходящо за вас. Посъветвайте се с Вашия лекар, ако това е възможно, че може да има различна диагноза.

Не всеки може да запомни правилно и интерпретира медицинската информация обяснена от лекар. Ако не се чувствате добре, водете близък човек с вас на всяка среща с лекар, който да води бележки.

Най-важното е да се доверите на вашия лекар!!! Вие сте един отбор!!!

Коментари

Разкошна статия!