Публикация

Предлага се да останат седем университетски болници


Университетските болници да станат държавни и техният брой да бъде намален от 26 на 7 (три основни в София и четири в провинцията) – около това се обединиха участниците на проведения в Трявна Съвет на ректорите на висшите медицински училища.

Предлага се изпълнителните директори на университетските болници да се назначават от министъра на здравеопазването както е сега, но след съгласуване с ректора на всеки медицински университет, общото събрание или с Академичния съвет на учебното заведение.

Сред останалите предложения са университетите да имат право да подписват договори за обучението на студентите си и с отделни клиники, различни от съответната университетска болница, както и преподавателите в медицинските ВУЗ-ове да се водят на основен трудов договор във висшето учебно заведение, а не към университетските болници.

Предстои предложенията да се изготвят в писмен вид и да се представят в Министерството на здравеопазването и в здравната комисия в парламента.

Във форума в Трявна участваха министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев, неговите заместници д-р Валерий Митрев и Любомир Гайдов, както и д-р Лъчезар Иванов, зам.-председател на 41-то НС, и други.

Коментари