Публикация

Продуктите с оксигенираните глицеролови триестери по-ефективни срещу болката

Данни от проучване сочат, че продуктите с оксигенирани глицеролови триестери се понасят добре, не дразнят кожата и нямат докладвани странични реакции


Оксигенираните глицеролови триестери (OGT) облекчават острите мускулно – скелетни болки както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Това показва проучване, извършено от NEMA Research, Inc.

Пациентите по това проучване били разделени на две групи – първата прилагала само ментолов продукт, а втората – продукт, обогатен с оксигенирани глицеролови триестери. След осем дни, пациентите от втората група съобщават за намаляване на болката с 27.8% в сравнение с едва 13.7% в първата. Освен за намаляване на болката, се съобщава за подобрение в ставните движения и по-голяма подвижност и гъвкавост - с 59.9% в сравнение с едва 34,4% от първата групата. Обезболителният ефект в дългосрочен план се увеличавал с всеки следващ ден употреба на продукти, съдържащи оксигенирани глицеролови триестери.

Данните от проучването сочат, че продуктите с оксигенирани глицеролови триестери се понасят добре, не дразнят кожата и нямат докладвани странични реакции; лечението е безопасно, ефективно и осигурява значително голямо облекчаване на болката

Оксигенирани глицеролови естери на натурални етерични масла са получени за първи път в лабораторни условия през 1950г., благодарение на френският професор Пиер Беранже от института „Пастьор“. Клиничният опит с тях е повече от 15 години в Европа, а от няколко години и в Америка, доказва тяхното противоболково действие.

Коментари