Публикация

Д-р Димитър Тенчев: Хипнозата помага, ако пациентът иска да бъде излекуван

Много пациенти намират убежище в болестта - при паническото разстройство това се случва много често


  • Паническото разстройство е бунт на организма, че нещо в живота ни не не е в ред.  Често пациентът не иска да промени живота си, но иска терапевтът да премахне симптома
  • Хипнотерапията помага съзидателната сила на ума и на волята да се пробуди
  • Хипнозата е като танц - има нужда от двама души, пациентът също трябва да участва в тангото
  • Не се страхувайте от хипнозата - това е нещо, което само може да помогне, ако попаднете на добри специалисти

Коментари