Публикация

Национална конференция по медицинска рехабилитация - Хисар 2015

Тема на събитието: Медицинската рехабилитация – задължителен етап в комплексното лечение при социално значими заболявания на опорно двигателния апарат


Националната конференция на тема: „Медицинската рехабилитация - задължителен етап в комплексното лечение при социално значими заболявания на опорно-двигателния апарат", организирана от Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация ще се проведе в СПА хотел „Аугуста”, гр. Хисар, в периода от 13 до 15 ноември 2015 г.

В Конференцията ще вземат участие водещи специалисти в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, ревматологията, неврологията, ортопедията и травматологията и др.

Основни направления на Конференцията:

  • Новости в лечението и рехабилитацията при възпалителни и дегенеративни ставни заболявания;
  • Новости в лечението и рехабилитацията при вертеброгенните заболявания;
  • Балнеолечебни методики в областта на вътрешните болести;
  • Вария.

Заявки за резервация могат да се правят чрез:

Коментари