Публикация

Днес МУ-Плевен отбелязва празника си /ВИДЕО/

През своята 40-годишна история МУ – Плевен се утвърждава като авторитетно държавно висше медицинско училище с доказани водещи позиции в медицинското образование в България


Медицински университет – Плевен е разкрит с Решение на Министерския Съвет на Република България от 30.12.1973 г. първоначално като Факултет в състава на Медицинска академия. През 1979 г., със Закона за закриване на Медицинска академия, той става автономно висше учебно заведение, с наименование Висш медицински институт – Плевен. С Решение на XXXIX Народно Събрание от 02.09.2004 г. е преобразуван в Медицински университет – Плевен. Медицинският университет – Плевен (МУ – Плевен) е създаден на базата на бившата Окръжна болница, основана през 1865 г. Днес той обединява голям комплекс от учебни звена, съвременна предклинична база, ползва болница с над 1100 легла, с голям брой специализирани клиники и изследователски звена с модерно оборудване. Те пълноценно се използват за обучение на студенти, лечение на пациенти, специализации на лекари и за изследователска работа. През своята 40-годишна история МУ – Плевен се утвърждава като авторитетно държавно висше медицинско училище с доказани водещи позиции в медицинското образование в България. В него днес се провежда обучение в три различни направления на съвременната медицина – традиционна медицина, здравни грижи, управление и организация в сферата на здравеопазването, както и в направление „Социални дейности”. През 1996 г. в МУ – Плевен бе създадена първата в страната катедра по Обща медицина. Програмата за следдипломно обучение, разработена от колектива й, бе приета за общонационална и се прилага успешно в петте висши медицински училища в България. За пръв път в МУ – Плевен е въведена и системата за проблемно базирано обучение по медицина. От 2005 г. бе въведена и Европейската система за трансфер на кредити. Включването на Университета в международни програми като “Сократ”, “Еразъм” и “Леонардо да Винчи” позволява сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели с български и чуждестранни медицински университети. В МУ – Плевен е създаден първият и единствен на Балканския полуостров учебен и тренировъчен център по лапароскопска хирургия. Центърът е оборудван с високотехнологична апаратура за роботизирана хирургия и хирургия от разстояние. Той се използва за обучение на студенти и организиране на следдипломни курсове по лапароскопска хирургия. Собственият Издателски център, модерната библиотека с богат книжен фонд, постоянният достъп до интернет, дават възможност за самоподготовка, творческо развитие и усъвършенстване на студентите в избраната специалност. МУ – Плевен разполага с модерно оборудвани лекционни зали и лаборатории.

Коментари

Добре че е МУ, иначе Плевен да са го закрили