Публикация

Преподавател от МУ-Варна с престижно отличие от Съюза на учените в България

Дисертация на тема: „Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие ва екстрати от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vivo“


Преподавател от МУ-Варна с престижно отличие от Съюза на учените в България

В конкурса на Съюза на учените в България „Научни постижения в дисертации" за 2015 г. ас. Оскан Тасинов, дб от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика към Факултета по фармация на Медицински университет - Варна получи награда (грамота) за високо отличие. Отличието се връчва за дисертационния труд на тема „Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстрати от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vivo". Научното изследване бе изработено в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика под научното ръководство на проф. Диана Иванова, дбн, в сътрудничество с високотехнологичния Научноизследователски център по молекулна медицина и хронични заболявания (CIMUS) към Университета на Сантяго де Компостела, Испания.


Това отличие е най-високото признание, както за научната работа на ас. Тасинов, така и за научната дейност на целия екип от Катедрата по биохимия и нейния ръководител проф. Диана Иванова.

" }-->

Коментари