Публикация

РЕЗЮМЕ: Диабетна кетоацидоза и новооткрит диабет - клиничен случай

М. П. Атанасова, Д. Цонева, Й. Борисов, Ал. Тодоров, П. Димитрова, УМБАЛ Александровска - КАИЛ - НАИЛ II


Диабетната кетоацидоза (ДКА) е животозастрашаващо заболяване, което се развива в резултат на пълна липса на инсулин (диабет тип 1) или поради неадекватни инсулинови нива поради стрес или тежки заболявания (диабет тип 1 и 2). КДА класически се дефинира с триадата хипергликемия (кр. захар >250 mg / dl~14 mmol/l), ацидемия (pH<7,3) и кетонемия/кетонурия. В 20-30% от случаите състоянието е инициална проява при пациенти с новооткрит диабет.

Представен е клиничен случай на ДКА и новооткрит диабет при жена на 24 г., приета и лекувана в НАИЛ II при КАИЛ на УМБАЛ Александровска. Направено е подробно описание на хода на заболяването, диагностичния план и терапевтичното поведение в този клиничен случай. Представен е акцент върху тежките метаболитни отклонения, трудния гликемичен контрол и нарушенията на съзнанието. Обсъдена е възможна връзка между нарушения в хранителното поведение и дебютна изява с ДКА на диабет I тип.

В този клиничен случай на тежка ДКА прави впечатление диселектролитемията, метаболитната ацидоза, нарушенията на съзнанието, съпроводени с екстремна психомоторна възбуда и бързата им динамика. В литературата съществуват изследвания, които доказват връзка между наличие на психологически проблеми, усложнени с нарушение на хранителното поведение и изява на ДКА при 20% от младите жени с новооткрит диабет.

" }-->

Коментари