Публикация

Създадена е клавиатура за аутистични деца


Компютърната клавиатура за деца, страдащи от аутизъм OrbiTouch, има вместо клавиши две приспособления, наподобяващи компютърни „мишки”.

Те могат да се движат в различни посоки. Комбинация от тези „жестове” съответства на команди и букви, кодирани с определени цветови комбинации, съобщи National Science Foundation.
Обучението за използване на OrbiTouch наподобява игра и помага да се установи контакт между аутистичните деца и техните родители и учители.

Често такива деца предпочитат интернет-средата за общуване, но за много от тях се оказва непосилна задача да се научат да използват обикновената компютърна клавиатура.
Първоначално устройството е било разработено за инвалиди без пръсти на ръцете, както и за страдащи от тунелен синдром.

Коментари