Публикация

Проф. Пирсиг изнесе лекция пред студентите на МУ-Варна

на тема "Анатомия и физиология на човешкия нос"


Вижте видеото.

Коментари