Проф. Пирсиг изнесе лекция пред студентите на МУ-Варна
Медицински университет Варна
Медицински университет Варна
Организация
Проф. Пирсиг изнесе лекция пред студентите на МУ-Варна

Проф. Пирсиг изнесе лекция пред студентите на МУ-Варна

на тема "Анатомия и физиология на човешкия нос"

Вижте видеото.

Мнения