Публикация

Карцином на простатата - диагностика и лечение

Простатният карцином рядко предизвиква клинична симптоматика освен в случаите на авансирал локален процес и налични метастази


От 9 до 13 ноември 2015 г. в Клиниката по урология към УМБАЛ „Александровска“ ще се провеждат безплатни урологични прегледи. Всеки ден от 14 до 16 часа д-р Пламен Димитров и д-р Александър Тимев ще преглеждат пациенти за два от най-значимите проблеми при мъжете – доброкачествена простатна хиперплазия и карцином на простатата. Желаещите да се запишат за преглед могат да направят това на телефон 02/ 923 02 04.

В световен мащаб простатният карцином се нарежда на четвърто място сред злокачествените заболявания, засягащи мъжкия пол. От началото на 90-те години честота на заболяването нараства, което се свързва с въвеждането на PSA скрининга. Простатният карцином рядко се открива под 50-годишна възраст (< 0,1 %), като в 85 % от случаите се диагностицира при мъже над 65 години.

Андрогените играят основна роля в простатната карциногенеза. Първичният андроген на простатата е дехидротестостерона, който се образува от тестостерона под действието на ензима 5-алфа редуктаза. Независимо от факта, че експозицията на простатата на андрогенно действие се приема за предпоставка за последващо развитие на простатен карцином, продължителността и степента на андрогеннто въздействие необходими за започване на карциногензата са все още неизяснени.

Хистологичната диагноза на простатния карцином се поставя в болшинството от случаите на базата на резултата от тънкоиглена аспирационна или пункционна (тру-кът) биопсия. Сам по себе си простатният карцином рядко предизвиква клинична симптоматика освен в случаите на авансирал локален процес и налични метастази. Обикновено оплакванията на пациентите се припокриват с тези при доброкачествената простатна хиперплазия и това замаскира процеса. В резултат на това препоръките за извършване на биоспично изследване се базират основно на патологична находка, установена при дигитално ректално туширане и/или на завишени нива на простатоспецифичния антиген (PSA). Спрямо световно възприетите стандарти всеки мъж над 50 години трябва да изследва PSA веднъж годишно. Резултатите от някои големи рандомизирани проучвания показват ниската смъртност при популациите подложени на скрининг, което доказва водещата роля на PSA теста и го утвърждава в клиничната практика.

Радикалната простатектомия се приема за „златен стандарт” в лечението на простатния карцином и е показана при пациенти с очаквана продължителност на живота от поне 10 години. Нейни безспорни предимства са намаляване осезаемо на риска от локална прогресия на заболяването и развитието на далечни метастази, както и значително подобряване на преживяемостта. Други утвърдени в световен мащаб терапевтични опции са: антиандрогенна медикаментозна терапия с или без съпътсваща лъчетерапия и брахитерапията. Те намират приложение при пациенти в напреднала възраст с редица съпътстващи заболявания и очаквана ниска продължителност на живота, в случаите с авансирало и метастатично заболяване, както и при такива, нежелаещи по една или друга причина оперативно лечение.

Коментари