Публикация

Ниско въглехидратната диета е по-ефективна в отслабването и редукцията на сърдечно-съдовия риск според нов метаанализ.

Според проучване публикувано в PLoS ONE с ръководител д-р Jonathan Sackner-Bernstein от Ню Йорк,


били анализирани 1797 души с наднормено или свръх тегло, като резултата бил намаляване на теглото с около 8кг при участниците с нисковъглехидратна диета спрямо намаляване на теглото с 6 кг при тези, които спазвали диета бедна на мазнини.

При групата с диета бедна на мазнини се наблюдавал много по-добър ефект по отношение на LDL холестерола, докато при групата с ниско въглехидратна диета се наблюдавал много по-добър ефект по отношение на HDL холестерола, триглицеридите и систолното артериално налягане.

И при двете групи се наблюдавала сигнификантна редукция на 10 годишния сърдечно-съдов риск, но при групата с ниско въглехидратна диета редукцията на риска била сигнификантно по-висока.

" }-->

Коментари