Публикация

Д-р Евгени Душков е новият председател на УС на НЗОК


Той бе избран на днешното заседание на управителния орган. Д-р Душков е представител на здравноосигурените в състава на Събранието на представителите на НЗОК.


Преди това д-р Емил Райнов подаде оставка от председателското място, като заяви: „Практиката и административният подход към управлението  в условията на нови предизвикателства и административно-регулаторна среда логично налагат да се оттегля от ръководството на УС на НЗОК като председател на УС по своя молба”.

На заседанието бе приет проект за бюджета на институцията за 2010 г.
УС на НЗОК изпрати писмо да министъра на здравеопазването и до министъра на финансите, в което за пореден път изрази своята загриженост и безпокойство във връзка със заплащането на лекарствените средства за домашно лечение, включени в Позитивно-реимбурсния списък.

В писмото се апелира за пореден път да се спазват разпоредбите на чл. 262, ал.5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, а именно - лекарственият списък да е съобразен с възможностите на бюджета на НЗОК за 2009 г.

Направено е предложение за предприемане на спешни мерки от страна на компетентните органи за преодоляване на тревожните тенденции от преразход в бюджета на институцията в частта за лекарства за домашно лечение на здравноосигурените, се казва в съобщение на пресцентъра на НЗОК.

Коментари