Публикация

FibroTest и FibroMax

FibroTest и FibroMax - безопасната алтернатива на чернодробната биопсия; диагностициране на чернодробна фиброза и цироза


FibroTest™ и FibroMax™

За кого са предназначени?

  • за пациенти с хронични вирусни хепатити В и С;
  • при коинфекция с HIV;
  • алкохолно увреждане на черния дроб;
  • при метаболитен синдром(диабет, наднормено тегло, повишен холестерол и триглицериди, артериална хипертония);
  • за оценка на чернодробното увреждане преди започване на лечение, както и за проследяване на пациенти с хепатит C и B.

Какво представляват:

Лабораторно изследване от кръвна проба на комбинация от серумни маркери и интерпретация на резултатите чрез специално създаден и валидиран компютърен алгоритъм

FibroTest™ – комбинация на 6 биомаркера с възрастта и пола на пациента: Алфа2 макроглобулин, хаптоглобин, Аполипопротеин А1, ГГТ, общ билирубин, АЛАТ. (Цена: 200 лв.)

FibroMax™ -комбинация на 10 биомаркера с възрастта, пола, височината и теглото на пациента: Алфа2 макроглобулин, хаптоглобин, Аполипопротеин А1, ГГТ, общ билирубин, АЛАТ, АСАТ, общ холестерол, триглицериди, кръвна захар на гладно. (Цена: 280 лв.)

Прикачени файлове

FIBROTEST-FIBROMAX-BROCHURE-BG.pdf
INFO_FIBROTEST.pdf

Коментари