Публикация

Остеодензитометрия - Изследване на костна плътност

В МБАЛ „Св. Мина” гр. Пловдив работи последно поколение апарат за изследване на костната плътност. „Osteocore – Medilink” – водеща световна компания за производство на медицинска апаратура. Апаратът е уникален.


Остеодензитометрията е високоспециализирано рентгеново изследване, което се извършва от екип с квалифицирани лекари, които са на ваше разположение всички работни дни в седмицата от 08:00 до 18:00ч.

Остеодензитометрията е неинвазивно и безболезнено изследване. Тя е най-добрият начин да разберете дали костите ви са здрави. Това изследване може да покаже остеопороза, намалена костна плътнст, да определи има ли риск от фрактури, да определи има ли ефект от лечението.

Остеопорозата е заболяване, при което калцият на костите е намален. Влошена е и костната структура, което води до повишена крехкост на костта и последващо увеличение на риска от фрактури.

Застрашени от развитие на остеопороза и с необходимост от изследване са хората със:слабо и дребно тяло; случаи на остеопороза в семейството; постменопауза; хора, които пушат и т.н.

1. Всички жени в менопауза, независимо от рисковите фактори.
2. Всички постменопаузални жени, които имат поне още един рисков фактор за остеопороза, различен от естествената менопауза.
3. Мъже над 70-годишна възраст.
4. Всички възрастни, които са получили счупвания при минимална травма.
5. Всички лица със заболявания, причиняващи вторична остеопороза. Всички лица, приемащи медикаменти, причиняващи вторична остеопороза или повишена костна загуба, например глюкокортикоиди.
6. Всички жени, които смятат да провеждат онкологично лечение.
7. Всички жени, които провеждат лечение за остеопороза с цел мониториране на терапевтичния ефект.
8. Нелекувани лица, при които установяването на повишена костна загуба би улеснило вземането на решение за започване на лечение.

Всеки ден от седмицата можете да запазите час за преглед на телефон: 032/654 822

Коментари