Публикация

Изготвяне на екстемпорални форми

В аптеки Радикс Бургас се изготвят екстемпорални форми по лекарско предписание.


Аптеката работи с пълен набор от екстемпорални форми по лекрско предписание.

Лекарствате се изготвят бързо и професионално.

Коментари