Публикация

Становище от БАМО относно проекта за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности

Относно: Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - първа и втора час


Уважаеми госпожи и господа,

На 29.10.2015 на сайта на МЗ се появи проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - първа и втора част.

Случайно или не, в този Проект не фигурира клинична пътека N 298 - Системно лекарствено лечение на солидни злокачествени тумори при възрастни.

Предвижда се лечението на болните със злокачествени тумори да се провежда само по клинични процедурии и то в извънболничната помощ!

Дълбоко вярваме, че този факт е техническа грешка, която трябва да се отстрани незабавно.

Противното би означавало да останат без лечение хиляди онкологично болни, при които терапевтичната комбинация изисква престой в лечебно заведение за 2, 3 или 5 дни, както и тези, при които лечението се провежда с т.нар. продължителни инфузии - 24, 48, 72 ч. и т.н/

Това са болните със злокачествени тумори на тестисите /5-дневна терапия/, с карцином на яйчника /2,3 и 5 дневна терапия/, с карцином на млечната жлеза и белите дробове /2- и 3-дневна терапия/, с карцином на дебелото и право черво, на панкреаса и жлъчните пътища /3-дневна терапия/, с карцином на маточната шийка и злокачествени тумори на главата и шията /3-5 дневна терапия/ и т.н.

Предложените промени не са съгласувани с ръководството или с представители на Българската Асоциация по Медицинска Онкология, както и с ръководители на клиники и отделения по медицинска онкология в страната.

В качеството си на професионална организация, изразяваща интересите на българските онколози, вкл. медицински онколози и преди всичко отстояваща интересите на пациентите с онкологични заболявание, категорично възразяваме срещу предложения проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - първа и втора част.

Проблемите в областта на лечението на онкологично болните у нас са твърде болезнени и за пациентите и за обслужващия ги медицински персонал.

Разчитаме да не позволите тези проблеми да се задълбочат.

С уважение,

Предсетател на УС на БАМО,

Проф. д-р К. В. Тимчева

Коментари