Публикация

На 6 ноември Университетският медико-дентален център навършва 1 година

За 365 дни бяха извършени над 200 оперативни интервенции под обща анестезия и бяха поставени повече от 300 имплантата


Днес, 6 ноември, се навършва една година от откриването на единствения по рода си у нас Университетски медико-дентален център към Медицински университет - Варна. През изминалите 365 дни бяха извършени над 200 оперативни интервенции под обща анестезия и бяха поставени повече от 300 имплантата. Хиляди са доволните пациенти, посетили центъра и получили високоспециализирана грижа.

В Университетския медико-дентален център (http://dentalclinic.mu-varna.bg/Pages/default.aspx#prettyPhoto) работят над 40 университетски преподаватели - водещи специалисти в различни области на денталната медицина. Предимствата на новите технологии и специализираният екип са гаранция не само за комплексното решение на проблемите, свързани с устната кухина, но и за безкомпромисното качество, което се предлага на пациентите. 3D скенер - последен модел в дигиталната образна диагностика, високоенергийни и високочестотнидентални лазери и модерна зъботехническа лаборатория дават възможност за оптимално и изключително прецизно разрешаване и на най-трудните случаи в денталната практика. Сложни хирургични манипулации, извършвани под обща анестезия, поставяне на имплантати, направлявана костна регенерация, повдигане на синусния под, екстепация на челюстни кисти, екстракция на дълбоко ретенирани мъдреци са само част от интервенциите, които се извършват в центъра.

Освен лечебна структура Университетският медико-дентален център е и база за обучение за над 20 специализанти в различни области на денталната медицина: имплнтология, орална хирургия, протетична дентална медицина, ортодонтия, детска дентална медицина, пародонтология и консервативно зъболечение. Тук обучаващите се имат възможността да се развиват, да учат ивзаимстват опит от едни от най-изтъкнатите имена в сферата на денталната медицина.

Университетският медико-дентален център – Варна се намира на ет. 5 в сградата на Факултета по дентална медицина и разполага със:

•Сектор за еднодневна хирургия с 2 операционни зали и манипулационна зала

•Сектор за високоспециализирана дейност

•Сектор за общопрактикуващи зъболекари

•Сектор за образна диагностика с конично-лъчев томограф

•Спешен кабинет

• Дневен стационар - леглова база от 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти в рамките на 24 часа.


гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 84

тел.: +359 52 677 299 и +359 882 413 456

е-mail: reception-mdc@mu-varna.bg

Коментари