Публикация

Женското здраве в климактериума


С оглед на специфичните здравни проблеми при пациентките от перименопаузата до постменопаузата в  медицински център „Асцендент” сe прилага широк обхват от диагностични методи.

При диагностициране на хормоналния баланс, освен стандартните изследвания, има възможност за остеодензитометрия и колагенометрия. (Центърът разполага с единствения в страната апарат за колагенометрия.)

С цел превенция и ранна диагностика на остеопорозата наред с дензитометрията при някои жени се прави изследване за наследствено  предразположение към остеопороза.
При назначаване на хормонозаместителна терапия се отчитат и евентуални  генетични изменения, влияещи върху кръвосъсирването.

Преди започването на такава терапия се прави мамография, като гинеколозите от центъра препоръчват на пациентките и дензитометрия.

Като част от превенцията на социално значимите заболявания се прилага изследване с луминометър за наличие на НРV вируса в организма. Апаратът, който работи по метода hc2 на компанията Digene, идентифицира генетичния код на вируса на ранен етап, преди да се развие рак на маточната шийка. Ако резултатът от изследването покаже наличие на НРV, центърът разполага с възможности за колпоскопия и биопсия за прецизиране на диагнозата.

В духа на холистичния подход при лечението на характерните за климактериума заболявания се отчита цялостният баланс в женския организъм. Независимо от диагнозата, всяка жена се изследва за заболявания на щитовидната жлеза.

Пациентките, при които е установена остеопения или остеопороза, могат да се включат в терапевтична програма, която се осъществява съвместно от гинеколози и ендокринолози. Тя се прилага от 7 години, като специалистите от екипа уверяват, че за 2008 г. центърът е постигнал най-добри резултати в третирането на остеопорозата в национален мащаб.

В момента в програмата са включени около 50 жени, на които е назначено таблетно или венозно лечение. В рамките на програмата се извършват както медикаментозно третиране на остеопорозата, така и превантивно лечение с калций и витамин D при пациентки с остеопения.

След започване на терапията на всяка от жените се правят периодични измервания на костната плътност – веднъж в годината или на всеки 6 месеца. Ендокринолозите от екипа проследяват и съдържанието на калций и фосфор в урината, както и маркерите за костно разграждане и за усвояване на витамин D.

Наред с остеопорозата в центъра се работи приоритетно по друго масово разпространено заболяване сред жените в климактериума - инконтиненцията, която поставя на изпитание и психичното здраве на пациентките.

„Инконтиненцията причинява сериозни проблеми не само от хигиенен характер. Жените се притесняват, изолират се от обществото. Пациенти с такава диагноза обикновено прекратяват сексуалния си живот. Често се стига до разрушаване на брака. От друга страна, страдащите от това заболяване могат да станат обект на тормоз от страна на околните. Затова е важно да се обърне внимание на лечението на това заболяване” – коментира гинекологът д-р Димитър Георгиев.
В центъра успешно се прилага медикаментозно лечение при императивна инконтиненция.

С оглед на комплексната грижа за женския организъм на всяка пациентка се задават въпроси за качеството на нейния сън, тъй като безсънието е често срещан феномен при жените в климактериума и е важен фактор за  цялостното им състояние.

Страдащите от нарушения на съня се насочват към специализирания  кабинет на центъра, работещ в тази насока.
„Ако не се лекува, безсънието води до повишен риск от диабет, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване. Отслабват паметта и концентрацията” – коментира неврологът доц. Венета Костова.   

Неизменен компонент от терапията при жените от тази възрастова група е вниманието към психичното им здраве. При оплаквания от типичните за климактериума нервност и напрежение на пациентките се предлага консултация от психиатър, за да се избегне появата на психични разстройства.  

В здравното заведение има стационар за жени, на които са назначени вливания. Оборудвана е операционна за леки интервенции, които не изискват постъпване в болница (абразио, изгаряне на маточната шийка и др.). 

Коментари