д-р Никола Марков
д-р Никола Марков
Лекар

Транскраниална магнитна стимулация в психиатричната практика

Нов метод за лечение в неврологията и психиатрията

Презентация изнесена на Първата национална конференция по Транскраниална магнитна стимулация

Прикачени файлове

рТМС

Мнения