Публикация

Транскраниална магнитна стимулация в психиатричната практика

Нов метод за лечение в неврологията и психиатрията


Презентация изнесена на Първата национална конференция по Транскраниална магнитна стимулация

Прикачени файлове

рТМС

Коментари