Публикация

Признание от лекари за лекари

На 3 ноември т. г. бяха раздадени наградите на МУ София “Signum laudis pro scientiae meritis” за 2012 и 2013 г


На 3 ноември т. г. бяха раздадени наградите на МУ София “Signum laudis pro scientiae meritis”
за 2012 и 2013 година. 

Церемонията откри проф. Генка Петрова - зам.-ректор по научната дейност, която даде думата на Ректора за академично слово.на акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн – Ректор на МУ – София.

Проф. Анастасия Божилова представи наградения научен труд на д-р Симеон Димитров Рангелов, д.м. от Медицинския факултет, Катедра „Урология”, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, изпълнител - докторант на самостоятелна подготовка с научен ръководител проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн, по Договор конкурс „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ” за периода 2012-2013 г. И постигнатите резултати. Призът е за осъществени проучвания върху физико-химични и биохимични показатели на семенната плазма при вродена, възпалителна и съдова патология на половата система. 

Доказахме, че в47.83% сперматопоетичната функция при различна патология на гениталния тракт е съхранена и концентрацията на сперматозоидите в отделения от него еякулат е в нормални стойности. OligospermiaGr. I-III отчитаме в 27.88%, в 19.97% - azoospermia, а наличие на aspermia установяваме в 4.53% от проучените пациенти с различни заболявания на половата система.

При оценка на качествени промени в сперматогенезата отчетохме, че при конгениталните заболявания на мъжката полова система, които водят до дефинитивен стерилитет, са с 100% acinesis на половите клетки.Подвижността и скоростта на сперматозоидите зависят от основната патология, съпътстващите заболявания на гениталния тракт и функциите на добавъчните полови жлези.

Установихме тенденции между характерната проява на морфологичните аномалии в половите клетки, патологичните процеси и оплодителната способност на индивида.

Доказахме съществуването на правопропорционална зависимост между наличието на разнообразие от специфични структурни промени в сперматозоидите, нарушената им подвижност и понижената оплодителна способност на индивида.

На базата от получените по-горе резултати при вродена, съдова и възпалителна патология на мъжката полова система доказахме степента на съхранена, намалена и липсваща оплодителна способност на индивида.

Щастлив съм и се гордея, че имам честта да съм част от академичното семейство на Медицинския университет в София, който е ковачница за знания и опит, в научни търсения и прилагане на иновативни методи на лечение - тъй необходими днес за устойчивото развитие на нацията ни.

Животът се състои от труд и удоволствия. Най-висша форма на труд е науката. Най-висшето удоволствие – добрите приятели. Човек се старае да разпределя времето си между двете. Всяка от тях обаче изисква цялото време. Тогава? В този смисъл бих казъл, че надълъгпътсетръгвасмалки крачки и с добри приятели. От свое име бих искал да благодаря на научния ми ръководител Проф. д-р Йорданка Узунова - експерт в областта на андрологията и репродуктивното здраве при мъжа.

Искрено вярвам, че този научен форум по награждаването ми ще остане в нашите сърца и ще показва винаги вярната посока в развитието на научните търсения.

Благодаря и пожелавам здраве и успех на всички!

Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Урология д-р Симеон Рангелов награди Signum laudis pro scie сперматологичен комплекс безплодие при мъжете Медицински университет София

Коментари