Публикация

Отличиха студенти, участвали в постерната сесия, която се проведе в рамките на Втория фармацевтичен бизнес-форум

БФС връчва годишни награди на студенти по фармация


За повече информация, вижте видеото.

Коментари