Публикация

Шеста юго-източна европейска конференция по инфекции и рак

13-15 Ноември 2015 година в Хотел Тесалоники Порто Палас


Съпредседател на организационния комитет на Шестата юго-източна европейска конференция по инфекции и рак и пленарен лектор с 2 лекции ще бъде проф.д-р Кр. Методиев, ръководител на катедрата по Предклинични и клинични науки. Участие с доклади и постери ще вземат Г.Цанкова, Т.Тодорова, Н.Лодозова от Катедрата.

Програмата можете да видите в прикачения файл.

За повече информация, виж seek2015.com

Прикачени файлове

SCIENTIFIC_PROGRAM.pdf

Коментари