Публикация

Няма увеличение на смъртност и риск от ракови заболявания при дълга употреба на Клопидогрел

Съобщението се основава на преглед на проучването Dual Antiplatelet Therapy (DAPT), както и други големи клинични проучвания на страничните ефекти от употребата на клопидогрел


Използването на антиагреганта клопидогрел заедно с аспирин за повече от една година не е показало увеличение или намаляване на риска от смърт при пациентите с коронарна болест или при пациентите с риск от инфаркт, и не променя риска от поява на раково заболяване или смърт от раково заболяване, съобщава сайтът на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари nsoplb.com.

Съобщението се основава на преглед на проучването Dual Antiplatelet Therapy (DAPT), както и други големи клинични проучвания на страничните ефекти от употребата на клопидогрел. Мета-анализът е обхванал 56 799 пациенти и е показал липса на разлика в смъртността от всички причини между комбинацията клопидогрел+аспирин в продължение на 12 месеца и повече (6,7 % смъртност) срещу употребата на двата медикамента в комбинация и самостоятелната употреба на аспирин за 6 месеца или по-малко (6,6 % смъртност).

Дългосрочната употреба на двойната антиагрегантна комбинация също така показва липса на повишение на появата на ракови заболявания (4.2 % срещу 4.0 % респективно) или смърт от раково заболяване (0,9 % срещу 1,1 % респективно). FDA съобщава, че е издала указания към производителите да актуализират листовката за клопидогрел с тези резултати.

През 2014 г. FDA съобщи, че има повишен риск от некардиогенна смърт след 30 месеца употреба на аспирин едновременно с клопидогрел или празугрел (Ефиент) след имплантацията на медикамент-излъчващи стентове в сравнение с 12-месечната употреба, базирайки се предимно на данните от DAPT. Въпреки това, агенцията заяви, че ползите продължават да са по-големи от потенциалните рискове.

През 2010 г. резултатите от проучването TRITON-TIMI 38 показаха, че употребата на празугрел е свързана с повишен риск от ракови заболявания. В съобщението на FDA се препоръчва: „пациентите трябва да не спират приема на клопидогрел или друг антиагрегант, тъй като това би довело до увеличен риск от инфаркт и тромбоза“. Здравните професионалисти трябва да преценят ползата и рисковете от тези медикаменти преди да се започне лечението.

Коментари