Публикация

Дентална профилактика за 21 хил. деца до края на годината


Около 21 хил. деца ще бъдат прегледани до края на годината по Националната програма за профилактика на оралните заболявания на децата  до 18-годишна възраст.
Това съобщи д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз.

Прегледите ще бъдат извършвани от висококвалифицирани специалисти, след изричното разрешение на родителите. Всички открити заболявания ще бъдат лекувани.
Предвижда се детските зъби да бъдат запечатвани със силанти, за да се намали вероятността от образуване на кариеси.

Програмата, която обхваща периода 2009 - 2014 г., беше приета през април. За нейното изпълнение годишно са предвидени по 2 млн. и 600 хил. лева. След 2014 г. тя ще бъде анализирана и подновена.

Изпълнението й се ръководи от национален координатор доц. Мария Куклева от пловдивския Медицински университет. Тя ще бъде подпомагана от 28 регионални координатори, които ще представят месечни и годишни отчети за извършените дейности.

Д-р Шарков посочи, че такива програми за профилактика действат в скандинавските страни от 35 години, благодарение на което денталното здраве на децата там е на изключително добро ниво.

По думите на председателя на Българския зъболекарски съюз, у нас не е правено цялостно изследване за устните заболявания при децата. Благодарение на програмата, обхващаща децата на 5-6, на 12 и на 18 години, ще може да се изготви точна статистика, която да бъде изходна база за планиране на дейности по профилактиката и лечението, както и за вземане на своевременни и адекватни мерки.

Д-р Донка Станчева, секретар на съсловната организация, съобщи, че едва 25 % от родителите водят децата си на профилактични прегледи.

Специалистите са категорични, че занемарено заболяване на зъбите може да предизвика много сериозни здравословни проблеми.

 

Коментари