Публикация

Дискусионен клуб по проблемите на протетичната дентална медицина се провежда на 11 ноември

11 ноември 2015 г. от 19:00 часа в зала „Доц. д-р Димитър Клисаров" във Факултета по дентална медицинa


Дискусионен клуб по проблемите на протетичната дентална медицина се провежда на 11 ноември

На 11 ноември 2015 г. от 19:00 часа в зала „Доц. д-р Димитър Клисаров" във Факултета по дентална медицинa ще се проведе Дискусионен клуб по проблемите на протетичната дентална медицина. Тема на предстоящия дискусионен клуб ще бъде „Прагова срещу безпрагова препарационна граница. Border preparation" с лектори доц. д-р Методи Абаджиев, д.м. и доц. д-р Стоян Кацаров, д.м.

Дискусионният клуб се организира от Факултета по дентална медицина и Катедрата по протетична дентална медицина и ортодонтия, чиито ръководител е заместник-деканът по научна дейност, кариерно развитие и международни отношения доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.

Срещите са насочени към лекари и студенти по дентална медицина и се провеждат всеки втори вторник на месеца в сградата на Факултета по дентална медицина.

Коментари