Публикация

Международна работна среща за трансформативно образование

На 9 и 10 ноември в хотел-галерия „Графит" в град Варна се проведе работна среща


На 9 и 10 ноември в хотел-галерия „Графит" в град Варна се проведе работна среща за трансформиране на образованието и обучението на работещите в здравеопазването в подкрепа на Стратегия „Здраве 2020". Организатори на събитието бяха Регионалният офис на Световната здравна организация в Европа, Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и Медицински университет – Варна.

Основна цел на срещата беше да се продължат дискусиите и дейностите на Регионалния офис на Световната здравна организация в Европа по трансформативно образование и обучение. В рамките на форума беше направен преглед на ефективните стратегии, свързани с работната сила в сферата на здравеопазването. Бяха разгледани възможностите за увеличаване техническия капацитет на страните членки на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и обединяване на усилията им в подкрепа на устойчивото развитие на работната сила в региона.

Снимки Петко Момчилов

Коментари