Публикация

България кандидатства за 8 млн. евро за борба с туберкулозата


Страната ни ще кандидатства за 8 млн. евро от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Средствата ще се използват за финансиране на дейностите от втората фаза на програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” за периода 2010 – 2012 г.

Документите за кандидатстване за финансирането бяха одобрени днес на заседание на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза, съобщи Министерството на здравеопазването.

Средствата ще бъдат използвани за намаляване на заболяемостта от туберкулоза в България (от 40,1 на 100 хиляди през 2005 г. дo 36 на 100 хиляди през 2012 г.), задържане на високото ниво на откриваемост на случаите на 81% и повишаване на относителния дял на заболели с успешен изход от лечението (от 80% през 2004 г. до над 85% през 2012 г.).

Програмата се изпълнява у нас от 2007 г.

През същата година у нас са регистрирани общо 3052 пациенти, а за 2008 г. са обработени индивидуалните данни на общо 3 175 заболели.

По данни на Световната здравна организация през 2007 г. разпространението на туберкулозата в Европа е 54 на 100 хиляди население.

Коментари