Публикация

Понижаването на систолното артериално налягане редуцира риска от инфаркт

Понижаването на систолното артериално налягане до 120 mm Hg при пациенти с висок сърдечно-съдов риск редуцира риска от инфаркт, инсулт и смърт с 25% според проучването SPRINT[Systolic Blood Pressure Intervention Trial] спрямо таргета от 140 mm Hg.


Понижаването на систолното артериално налягане до 120 mm Hg при пациенти с висок сърдечно-съдов риск редуцира риска от инфаркт, инсулт и смърт с 25% според проучването SPRINT[Systolic Blood Pressure Intervention Trial] спрямо таргета от 140 mm Hg.

За период от 3.26 години имало 243 смъртни случая, инфаркти или инсулти в групата с интензивно понижение на АН с 1.65% годишно срещу 319 случая – 2.19% годишно в контролната група според Jackson T. Wright, MD, PhD, от University Hospitals, Case Western Reserve University in Cleveland.

Прикачени файлове

10.11.2015-original.docx

Коментари