Публикация

РОЛЯ НА РОТАВИРУСИТЕ В ДЕТСКАТА ПАТОЛОГИЯ

Острата инфекциозна диария може да се дължи на вируси , бактерии или паразити. В ЕС от ротавирусен гастроентерит ежегодно заболяват 2,8 млн. деца от 0-5годишна възраст, 87 000 от тях се хоспитализират, а 231 загиват.


Статия в прикачен файл.

" }-->

Прикачени файлове

Rota-15.doc

Коментари

Приемам критиката.

Проблемът е разгледан и от други български специалисти, които авторът би могъл да издири и цитира, още повече, че са доста по- съвременни.