Проф. д-р Левент Йозтурк: Защо спим?
Медицински университет Варна
Медицински университет Варна
Организация
Проф. д-р Левент Йозтурк: Защо спим?

Проф. д-р Левент Йозтурк: Защо спим?

ръководител на Катедра патофизиология в Тракийския университет в Одрин

Последните 3000 години учени и философи търсят отговор на големия въпрос: "Защо спим?". За отговора на този въпрос, вижте видеото.

Мнения