Публикация

Проф. д-р Левент Йозтурк: Защо спим?

ръководител на Катедра патофизиология в Тракийския университет в Одрин


Последните 3000 години учени и философи търсят отговор на големия въпрос: "Защо спим?". За отговора на този въпрос, вижте видеото.

" }-->

Коментари