Публикация

Научна конференция за правилна употреба на антибиотиците

Тя се провежда на 13 ноември 2015 г. в зала "Янко Добрев" на болницата


ПЪРВА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИ“

ЗАЛА „ПРОФ. Д-Р ЯНКО ДОБРЕВ“, „УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА”

13 Ноември 2015г.

ПРОГРАМА

12.00 – Откриване на Конференцията

Доц. дм Костадин Ангелов, Изпълнителен директор на УМБАЛ “Александровска”

12.10 – „Проблемни патогени и нива на резистентност в УМБАЛ Алескандровска – 2015г. Антибиотична политика“

Доц. дм Ц. Велинов; д-р Колевски, Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ “Александровска”

12.45 – „Рационална антибиотична употреба“

Доц. дм Румяна Марковска, Катедра по микробиология, МУ-София

13.00 – „Принципи на антибиотичната терапия в педиатрията“

Проф. дмн Пенка Переновска, Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Александровска”

13.15 – „Рационална емпирична антибиотична терапия“

Проф. дмн Даниела Петрова, Клиника по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. Стоян Киркович” , УМБАЛ “Александровска”

13.30 – „Антибиотична терапия в нефрологичната практика“

Проф. дмн Борис Богов, Клиника по нефрология, УМБАЛ “Александровска”

13.45 – „Антибиотична терапия в структурите за интензивно лечение“

Д-р Ралица Маринова, дм, Клиника по анестезиология
и интензивно лечение, УМБАЛ “Александровска”

14.00 – „Периоперативна антибиотична профилактика“

Доц. дм Димитър Буланов, Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ “Александровска”

14.15 – „Какво знаем и правилно ли използваме антибиотиците“

Ст. лаб. Мария Начева - Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ “Александровска”

Коментари

Правилната употреба на антибиотици е в основата на борбата с резистентността