Публикация

Хипергликемията е рискова за диабетната ретинопатия

Д-р Милен Георгиев - офталмолог


Ранната диагностика помага за по-бързо и ефективно овладяване на заболяването.

Диабетната ретинопатия (ДР) е едно от основните усложнения, причинени от диабета, водещо до слепота при неправилно или ненавременно лечение. Въпреки че се счита, че разпространението на ДР има етнически вариации, това е глобално разпространено състояние и все още един от основните проблеми за решаване пред здравните системи в световен мащаб.

Диабетният макуленедем (ДМЕ) е застрашаваща зрението проява на диабетната ретинопатия. Разпространението му варира от 0% до 3% при ранно диагностицира- ни пациенти и достига до 28-29% при страдащите от диабет от поне 20 г.
“Действията за превенция, скрининг и лечение на ДР в днешно време са добре установени, затова оттук нататък всички усилия трябва да бъдат насочени към ранна диагностика и забавяне както в началните стадии, така и в прогресивните фази на това опустошително усложнение на диабета.

Превенцията е само една от всичките стъпки, която обаче е в състояние да спести редица неудобства, страдания и средства на пациента. Прости действия като сваляне на 7% от теглото, умерена физическа активност като напр. хо- дене пеша по 150 минути седмично, здравословно хранене и отказване от цигарите са в състояние да предотвратят или по- не забавят диабета и свързаните с него усложнения”, казва д-р Милен Георгиев.

При пациенти с висок риск може да се има предвид терапия с Metformin (Glucophage). За пациенти в преддиабетен стадий д-р Георгиев препоръчва годишен мониторинг, както и скрининг и лечение на променливите рискови фактори за сърдечносъдови заболявания. Контролът на нивата на кръвна захар, кръвното налягане и серумни липиди са също сред важните мерки, които могат да забавят проявата и прогресирането на ДР, категоричен е специалистът.

Хипергликемията е широко известна като ключов рисков фактор за развитието на ДР.
“Затова понижаването на гликирания хемоглобин под 7% е в състояние да редуцира риска от появата или да предотврати влошаването на микроваскуларни усложнения като диабетна ретинопатия”, обяснява офталмологът. И горещо препоръчва за ранното откриване и бързо и ефективно лечение пациентите на- временно да се консултират със специалист.

Според д-р Георгиев пациентите с диабет в активна възраст между 40 и 59 г. трябва да бъдат прегледани от очен лекар 5 години след откриване на заболяването.

По-възрастните обаче е добре да бъдат консултирани от офталмолог още при диагностицирането на диабета и да бъдат преглеждани поне веднъж годишно. По-чести или по-редки прегледи могат да се планират в зависимост от стабилността/прогресията на ретинопатията.

Жени с диабет, които забременеят или планират да забременеят, е необходимо да се прегледат при специалист офталмолог още през първия триместър, след което да се осъществяват регулярни прегледи през цяла- та бременност както и контролен преглед 1 година след раждането, категоричен е д-р Георгиев.

Лазерната фотокоагулация е основен способ за лечение на ДР и ДМЕ и в днешно време много успешно се съчетава с интравитреално или субтеноново приложение на anti- VEGF медикаменти или кортикостероиди.

Според д-р Георгиев нова надежда в бъдеще се възлага на по-малко инвазивните лазерни терапии, т. нар. подпрагови терапии.

" }-->

Коментари