Публикация

Предимствата на диагностично-свързаните групи


Българското здравеопазване е на прага на поредните реформи. Те са свързани с премахването на действащите в момента клинични пътеки и въвеждането на т.нар. диагностично свързани групи (ДСГ).

Според министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев пътеките не дават възможност за нормален лечебен процес, тъй като по тях болниците получават пари, като се отчита само основната диагноза, но не и придружаващите я заболявания.

Какво всъщност представляват диагностично свързаните групи?
Най-общо казано, това е система за класификация на пациентите, за заплащане/финансиране на болничното лечение и за разпределение на ресурсите. ДСГ е група, която обединява пациенти със сходни клинични картини. Критериите, по които се прави този подбор, са например обща медицинска характеристика, методи, разходи и срок на продължителност на лечението.

 Така в бъдеще средствата, постъпващи чрез диагностично свързаните групи, ще позволяват болните да бъдат лекувани едновременно по водещото и по съпътстващите заболявания.

В световен мащаб е доказано, че ДСГ са най-ефективният метод за финансиране на здравеопазването. Предимствата са, че при него не се пестят или заплащат излишни дейности в медицината. Въз основа на обработването на финансова и медицинска информация се вижда къде се правят по-големи разходи и има нужда от повече пари от касата, както и къде случаите са по-леки и могат да се отделят по-малки суми от бюджета.

Така средствата се разпределят по най-правилния начин и не съществуват условия за възникване на нерагламентирани финансови взаимоотношения между лечебно заведение и пациент и между лекар и пациент.

Преминаването от клинични пътеки към диагностично свързани групи не може да стане изведнъж. За първи път опит за въвеждането на ДСГ у нас се прави през 1995 г. Пилотният проект стартира с 11 болници, в които чужди експерти обучават български специалисти за тънкостите на анализа на събрани данни и симулация на бюджети.  През 2001 г. в действие влиза втори проект, като в него вземат участие още девет болнични заведения.

Според министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев в момента системата е готова 90 процента да направи прехода от клинични пътеки към диагностично свързани групи. За тази цел обаче първо трябва да се започне с пилотни болници.

Коментари