Публикация

Започват проверки по наредбата за здравословно хранене в училищата


Служители на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве започват масови проверки във връзка с влизането в сила на новата наредба за здравословно хранене в училищата.

Целта е да бъде установено доколко тя се прилага на практика, като ще се дават предписания за отстраняване на нередностите, съобщи Министерството на здравеопазването.

Между 15 и 30 ноември здравните инспектори ще проверят дали са спазени предписанията им. При установени нарушения ще бъдат налагани санкции, като глобите са от 200 до 2000 лв.

РИОКОЗ ще организират инициативи в час на класния ръководител за запознаване на учениците и преподавателите с мерките за предпазване от вирусни инфекции.

Във всяко учебно заведение трябва да има осигурена топла вода, сапун и салфетки за ръце.

При появата на симптоми за грип децата трябва да останат вкъщи и да се потърси лекар.

Имунизирането срещу сезонния грип също е сред препоръчителните мерки, уточнява МЗ.

Коментари