Публикация

Травми на урогениталната система

​Урологията е една от хирургичните специалности, която през последните десетилетия бележи бурно развитие с формиране на много подспециалности


Урологията е една от хирургичните специалности, която през последните десетилетия бележи бурно развитие с формиране на много подспециалности. Причина за това е прилагането на различни по своята същност хирургични методи за лечение на отделни групи заболявания. Тази промяна наложи промяна и в съвременната концепция за професионално развитие на уролозите. Тя предвижда натрупване на базови знания и опит по време на специализацията по урология и в първите години на практикуване на специалността.

След това тази подготовка осигурява възможност за последващо специализирано обучение с изучаване на различни оперативни техники, инструменти и апаратура и натрупване на специфичен хирургичен опит в отделни направле- ния на съвременната урология. Въпреки тази все по-отчетливо налагаща се тенденция за тясна специализация, всеки уролог трябва да бъде добре под- готвен, в теоретично и практическо отношение, за разрешава- нето на един общ за всички хирургични специалности проблем – травматизма. 

Поради комплексния характер на травматичните състояния, изискващи работа в екип на различни специалисти, единната доктрина за оценка на тежестта и вида на травмата, сортировка на пострадалите, последователността на извършваните животоспасяващи дейности, поставянето на навременна и точна диагноза и вземане на решение за вида и обема на лечението, е от изключителна важност за намаляване на смъртността, усложненията и инвалидизирането при битов, пътно-транспор- тен, и професионален травматизъм, масови бедствия и аварии или терористични актове.

Въведението към книгата можете да намерите в прикачения файл. 

" }-->

Прикачени файлове

Травми на урогениталната система

Коментари